srijeda, 16. ožujka 2011.

Crveno-crna zastava

Crveno-crna zastava

http://slobodarski-blok.blogspot.com/


Crveno-crna zastava je primarni simbol internacionalnog liberterskog/slobodarskog radničkog pokreta. Njene boje simboliziraju osnovne principe i ciljeve anarhosindikalizma:

crvena – materijalnu i socijalnu ravnopravnost;
crna – od anarhističke zastave, slobodu i solidarnost.

http://farm1.static.flickr.com/52/138281694_d6e6ad82a9_b.jpg

U tom smislu, boje anarhosindikalističke zastave su stalni podsjetnik liberterskih/slobodarskih sredstava kojim se anarhosindikalisti/kinje bore i cilja slobode od države i platnog ropstva.

Dijagonala od donjeg lijevog do gornjeg desnog kuta, s crvenim trokutom iznad, a crnim ispod dijagonale, predstavlja internacionalni aspekt anarhosindikalističkog pokreta kroz negiranje (slično kao u smislu i s ciljem kod crne anarhističke zastave) svih drugih zastava.

Smjer dijagonale također ima važnu simboličku vrijednost i tendira da bude striktno vezana uz nju. Ako crvena simbolizira ekonomsku borbu koju anarhosindikat vodi dan za danom, crno simbolizira anarhističke principe i ciljeve koji hrane želju za borbom protiv autoritarijanizma i otpor suradnji i integraciji u sistem klasne potlačenosti. Smjer dijagonale, sa anarhističkom crnom koja se uzdiže do maksimuma u gornjem desnom kutu simbolizira rast revolucionarnog raspoloženja kao i pokreta kao cjeline – pad u aktivnosti baziranoj samo na animalističkom znanju nečijih vlastitih nužnosti i rast aktivnosti baziranoj na idealizmu, znanju i edukaciji, te želji za oslobođenjem od platnog ropstva. Smjer linije je izjava protiv reformizma i redukcije sindikata na instrument međuklasne suradnje i mehanizma koji kontrolira i pokorava radnike/ce umjesto da igra svoju ulogu osloboditelja.

Kao i anarhistička zastava, crveno-crna zastava anarhosindikalizma koristi se od strane aktivista/kinja liberterskog/slobodarskog radničkog pokreta umjesto njihove nacionalne zastave. To je izjava protiv nacionalizma, laži koja porobljava i viktimizira većinu ljudi manjini eksploatatora i tlačitelja njihovog ranga, koja stvara patriote od onih koji su bez nasljeđa. Drugim riječima, korištenje crveno-crne zastave je izjava koja ide u prilog internacionalizmu i zajedništvu i solidarnosti, nerazdvojnosti cijelog čovječanstva bez obzira na izmišljene linije na kartama. 
********

Kada se ostvare navedeni ciljevi socijalne, političke, materijalne i društvene ravnopravnosti, slobode i solidarnosti, zastave idu u zaborav, s njima ćemo brisati cipele, koristiti ih kao stolnjake, posteljine, jastučnice - nikakvi simboli nisu iznad zdravog razuma, kritičnosti i napretka cijelog društva. Mi nismo robovi simbola, simboli nam služe kako bi se na ulici prepoznali, ujedinili i pobijedili.

Vidimo se ispod crveno-crnih zastava!

SLOBODARSKI BLOK - RIJEKA

Nema komentara:

Objavi komentar