nedjelja, 25. prosinca 2011.

Protiv EU! PROTIV EUROPSKE UNIJE!

Europska unija podupire smanjenje radničkih prava i lakše otpuštanje radnika, stagniranje radničkih plaća, rad na određeno, ukidanje kolektivnih ugovora, produljenje radnog vijeka itd. EU od nas traži zatvaranje zadnje značajne industrije – brodogradilišta, a ulazak u EU će biti loš za našu poljoprivredu, jer se neće moći nositi s konkurencijom inozemnih proizvoda.


 

Ako ne u EU koja je alternativa?

Često nam se poručuje kako je jedina alternativa EU ostajanje u svojim nacionalnim granicama i izolacija, a protivnike EU često se etiketira kao "nazadnjake", "primitivce" i "ljude koji nisu spremni na promjenu". Cijela je debata postavljena u dihotomiji ili EU ili izolacija. Takva dihotomija je lažna i ustvari zatvara i negira cijeli spektar alternativa koje se mogu izgraditi. Ukoliko ostanemo u toj dihotomiji čini se kako zaista nema alternative. Zato treba izaći iz nje i ponovno naglasiti činjenicu kako povijest i društvena kretanja nisu neka sila izvan ljudi ili neka "nevidljiva ruka" koja nas usmjerava. Povijest i društvena kretanja djelo su čovjeka kao društvenog aktera, iako je istina da se nikada ne rađamo slobodni nego uvijek u nekom već danom društvenom kontekstu. No bez obzira na to čak je i taj društveni kontekst djelo samih ljudi i ljudskog djelovanja. U tom smislu alternativa ima onoliko dokle seže ljudska i politička imaginacija.

Čitava svjetska povijest ispisana je takvim kretanjima, ali posebno u zadnjih godinu dana možemo svjedočiti o sve većem organiziranju europskih i svjetskih radnika, studenata i nezaposlenih te njihovom sve većem otporu kako svjetskim, europskim tako i domaćim elitama. Upravo među njima leži klica naše alternative. Alternativa EU i izolaciji je internacionalna solidarnost i borba. Internacionalnost je posebno važna danas kada je kapitalizam, više no ikada ranije, zaista "globalni sistem".Više informacija:Nema komentara:

Objavi komentar